Karanténa konkrétních dětí z 1. třídy – červeného klubíčka od 8. 2. do 18. 2. včetně

 14. 2. 2021  Simona Kubíčková

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje ( KHS Pk) dnes rozhodla o karanténě konkrétních dětí z 1. třídy – červeného klubíčka.

Rodiče dětí byly obeslány SMS o  této skutečnosti.


Všechny děti, které byly ve dnech 8. 2. v rizikovém kontaktu s pozitivně testovanou osobou, MUSÍ  podstoupit PCR test!

Rodiče musí sami zaregistrovat dítě na vybraném odběrovém místě na PCR   test, v termínech pouze ve dnech od 14. 2. do 17. 2.2021.

Žádanky elektronickou formou pro děti zadá do systému hygienička na základě podkladů od ředitelky MŠ – netřeba nic tisknout, netřeba kvůli tomu žádat dětskou lékařku. Při samotném testování dítěte prokážete jen jeho totožnost kartou pojištěnce.

Odkaz k objednání testování: https://nempk.reservio.com/


Do MŠ mohou děti s negativním výsledkem testu nastoupit nejdříve 19. 2. 2021. V případě pozitivního výsledku, prosíme,  neprodleně informujte ředitelku MŠ.


O situaci také informujte vaši dětskou lékařku.