Odhlášení dítěte

V případě nemoci je nutné dítě odhlásit, nemá nárok na oběd – odhlašujte, prosíme,  na tel. čísla jednotlivých tříd. Pouze první den nemoci je možné oběd odebrat do vlastních nerozbitných nádob. Výdej jídla do vlastních jidlonosičů probíhá od 11.30 hod. do 12.15 hod. Poté oběd propadá! Dítě můžete odhlásit telefonicky nebo SMS zprávou každý den do 7.00 hod nebo osobně den předem p. učitelkám.

Od 1.9. 2017 u dětí s povinnou předškolní docházkou (předškoláci a děti s OŠD), musí zákonní zástupci nepřítomnost dítěte, kromě telefonické či ústní omlouvy předem, omluvit dítě ještě písemně a to do omluvného listu, uloženého u p. učitelek na třídách.