Kdo jsme

Mateřská škola KLUBÍČKO je umístěna v centru města. Svou polohou je dostupná všem, kteří ve městě nejen bydlí, ale i pracují. Zřízeny jsou zde 4 třídy heterogenní (smíšené) s počtem 24 a jedna heterogenní třída s počtem 12 dětí.

Provoz školky byl zahájen v září 1967 pod názvem “Společné zařízení Jesle-mateřská škola n.p. Kovostav Ústí nad Orlicí”.

K budově MŠ přiléhá krásná a prostorná zahrada, vybavená zahradním nábytkem a herním zařízením pro děti, jako jsou šplhací sestavy, loď se skluzavkou, pružinová houpadla, pískoviště, ale i oblíbený vláček, domečky apod. Pro pobyt venku je zcela vyhovující pro všechna roční období. Je zde také prostor, kde se odehrávají od jara do podzimu různá vystoupení. Zahrada se také obohatila o mlhoviště a pítko pro děti.

Všechny třídy jsou vybaveny počítači s velkým výběrem výukových programů, které děti umí využívat. V bývalých prostorách ložnice jeslí se nám podařilo zařídit tzv. relaxační místnost pro nadstandardní činnosti školy. Je vybavena relaxačním bazénem s balónky, molitanovým koutkem a dalšími relaxačními i tělovýchovnými pomůckami. Toto zázemí je využívané především dětmi, které mají v mateřské škole asistenta a hledají nerušený klid či odpočinek.

Od školního roku 2019/2020 nově zařazujeme do dvou tříd (modré a zelené klubíčko) prvky vzdělávacího programu Začít spolu