Stravné a školné

Od školního roku 2022/2023 došlo k navýšení částky školného na 600,-

Stravné a školné se platí bezhotovostně vždy k 1. dni v měsíci na č.ú. 107-8460650297/0100.
Variabilní symbol přidělí školní jídelna.

Oběd a svačiny na 1 den pro děti do 6 let stojí 45,- Kč (měsíční záloha 990,- Kč + školné 600 Kč, celkem 1590 Kč).

Pro děti od 7 let se cena navyšuje na 50,- Kč (měsíční záloha 1100,- Kč).

Pro bezpečnost vašich dětí žádáme, nedávejte jim do mateřské školy žvýkačky. Děti si nesmí nosit jídlo z domova.

Vyúčtování a vratky stravného na účet zpět se uskutečňují 2 x ročně – VŽDY V LEDNU A ZÁŘÍ.