Stravné a školné

Stravné a školné se platí bezhotovostně vždy k 1. dni v měsíci na č.ú. 107-8460650297/0100.
Variabilní symbol přidělí školní jídelna.

Oběd a svačiny na 1 den pro děti do 6 let stojí 30,- Kč (měsíční záloha 660,- Kč + školné= 400 Kč).

Pro děti od 7 let se cena navyšuje na 35,- Kč (měsíční záloha 770,- Kč).

Pro bezpečnost vašich dětí žádáme, nedávejte jim do mateřské školy žvýkačky. Děti si nesmí nosit jídlo z domova.