Režim dne

Čas
6.15 - 7.00scházení se dětí v dolních třídách, hry dle volby dětí

7.00 - 9.40činnosti v centrech aktivit, spontánní činnosti, individuální i skupinová práce, ranní protažení, cvičení, průběžná svačina dle volby dětí od 8.00 do 9.00, ranní kruh, rozdělení do center aktivit, samostatná práce, reflexe
9.40-11.40pobyt venku
11.40-12.15příprava ke stolování, oběd
Vyzvedávání dětí po obědě, prosíme, nejdříve ve 12.15h.
12.15-14.00odpočinek, náhradní klidové aktivity pro děti s nižší potřebou spánku, individuální práce s předškoláky
14.00-14.30odpolední svačina
14.30-16.15odpolední zájmové činnosti, pokračování v činnostech v centrech aktivit, hry dle volby dětí, pobyt na zahradě (dle podmínek)
15:30-16.15děti scházejí do dolních tříd