Pravidelné akce

Projekty realizované v průběhu roku. Na některé tyto projekty využíváme grantů Města Ústí nad Orlicí.

 • Karneval v kulturním domě

 • Čarodějnický rej na zahradě ve spolupráci s rodinou, opékání buřtů

 • Loučení se školáky – jedna z největších akcí, kde se společně loučíme s budoucími prvňáčky pohádkovým programem a slavnostním vyřazením

 • Slavnosti světel a vánoční posezení s rodiči

 • Moje město – návštěva radnice, čističky odpadních vod (Tepvos), kostela, nemocnice a hasičů

 • Tématická odpoledne pro rodiče s dětmi – vyrábění, krátká vystoupení dětí

 • Sportovní hry mateřských škol v rámci akce Města v pohybu

 • Pohádková zahrada – dlouholetá akce ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou

 • Lesní putování s ekologickou tématikou

 • Den otevřených dveří

 • Drakiáda

 • Společné fotografování dětí

 • Mikulášská nadílka

 • Vánoční nadílka pro děti z MŠ

 • Zimní olympiáda

 • Ukázka zvířátek ze záchytné stanice

 • Den pro moje zvířátko

 • Den pro moji novou – oblíbenou hračku

 • Den pro moji oblíbenou knihu

 • Dny s lupou (pozorování hmyzu)

 • Kamarádka kniha (návštěva městské knihovny, nabídka knih nakl. Svojtka, Fragment – podpora čtenářské gramotnosti)

 • Výlet MŠ

 • Oslavy svátků a narozenin dětí

 • Návštěvy kulturních akcí KC, ZUŠ Ústí nad Orlicí

 • Edukativně stimulační skupiny pro předškoláky – 10 lekcí od listopadu do května.