Dokumenty

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ od 1.4.2024

 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

do Mateřské školy Klubíčko Ústí nad Orlicí, Dělnická 67

S účinností od 1.4.2024 ředitelka MŠ stanovila kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, dle kterých budou děti přijímány k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Klubíčko Ústí nad Orlicí, Dělnická 67, zřizované Městem Ústí nad Orlicí.

Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu MŠ

(spádové oblasti), které k 31.8.2024 dovrší :

   
Předškoláci – povinné předškolní vzdělávání 5 let 10 bodů
  4 let  9 bodů
  3 let  8 bodů
Děti s trvalým pobytem v obci, které k 31.8.2024 dovrší :
Předškoláci – povinné předškolní vzdělávání 5 let  7 bodů
4 let  6 bodů
  3 let  5 bodů
Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu MŠ

(spádové oblasti), které 1.9.2024 – 31.8.2025 dovrší :

–        řazení sestupně dle data narození (září 2021 – srpen 2022)

3 let  4 body
Děti s trvalým pobytem v obci, které 1.9.2024 – 31.8.2025 dovrší

–        řazení sestupně dle data narození (září 2021 – srpen 2022)

3 let  3 body
Děti s trvalým pobytem v jiných obcích

řazení dle věku od 5 do 3 let k 31.8.2024

5 let a mladší  2 body
Dítě, které má sourozence již přijatého v MŠ Klubíčko a bude ho navštěvovat i ve školním roce 2024/2025    1 bod

 

Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s § 34 odst. 1 školského zákona pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

 

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle § 34a odst. 1 školského zákona na státní občany ČR, na občany členského státu EU, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR déle než 90 dnů, těm, kteří dovrší k 31.8.2024 5-ti let.

 

Zkušební délka je stanovena na 3 měsíce (nevztahuje se na povinné vzdělávání).

 

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií uvedených v tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým ohodnocením.

 

V individuálních případech (dítě se specifickými vzdělávacími potřebami) rozhoduje o přijetí ředitelka MŠ.

 

V Ústí nad Orlicí dne 1.4. 2024                                            Vladislava Carbová

ředitelka MŠ