Odklad školní docházky

Zákonní zástupci, kteří zvažují  pro své dítě odklad školní docházky (dále OŠD), podají u zápisu do ZŠ (v dubnu) žádost o OŠD a zde již doloží všechna potřebná doporučení pedagogicko-psychologické poradny (PPP) či speciálně pedagogického centra (SPC) a pediatra či klinického psychologa dítěte (celkem tedy 2 doporučení z nabídky výše uvedených pracovišť).