Poprvé ve školce a adaptace na nové prostředí

Co potřebuje mít dítě z domova:

 • vhodné oblečení do třídy a bačkory s pevnou patou (nevhodné jsou boty typu Crocs)
 • oblečení a boty na pobyt venku (doporučujeme starší, které je možné si ušpinit)
 • náhradní oblečení, spodní prádlo (u malých dětí min. dvoje)
 • pyžamo (cca 1x za 14 dní si dítě přinese čisté pyžamo, výměnou za nošené)
 • gumáky, pláštěnku
 • plastovou podepsanou krabičku na odpolední svačiny, které nejdou zabalit
 • na začátku školního roku 1000,- Kč do třídního fondu (slouží k úhradě představení, divadel, kulturních akcí)
 • ručníky a povlečení dětem poskytuje a pere mateřská škola.
 • vše označené monogramem, jménem dítěte!

   Co by mělo dítě zvládnout před nástupem do školky:

 • znát svoje jméno, starší děti i příjmení
 • umět si říci, co chce nebo potřebuje
 • umývat si ruce, utírat se do ručníku
 • smrkat
 • jíst lžící a pít z hrnečku, skleničky
 • během jídla sedět v klidu u stolu
 • rozpoznat svoje oblečení
 • obouvat a zouvat boty, bačkory (tkaničky pomůže zavázat učitelka)
 • oblékat se a svlékat – tričko, kalhoty, ponožky (učitelka by měla pomoci jen v případě nutnosti)
 • používat toaletu – umět si včas říci (pleny do mateřské školy nepatří)

 

Adaptační plán Mateřské školy Klubíčko

Začlenění dítěte do prostředí MŠ

 • významná událost týkající se celé rodiny
 • dítě si musí zvyknout na odloučení od rodičů, na denní režim, učí se fungovat v kolektivu vrstevníků, setkává se s novou autoritou
 • adaptace je dlouhodobou záležitostí a vždy musí být zohledněná osobnosti dítěte a domluvit se na postupu s rodinou týkající se konkrétního dítěte
 • podmínkou úspěšného vstupu do mateřské školy je postupné seznamování se s novým prostředím (je to věc individuální)
 • co by dítě mělo samo zvládnout – bezproblémovému zařazení do běžného režimu MŠ pomůže, když dítě bude mít zvládnuté sebeobslužné činnosti přiměřené věku, bývá na návštěvě u prarodičů či známých bez přítomnosti rodiče

Podle Matějčka (2005) dítě zralé pro mateřskou školu by mělo umět běhat, skákat, jezdit na trojkolce, samo pít z hrnečku, obsloužit se u jídla a při oblékání, koordinovat své pohyby.

Adaptační proces

 • adaptační proces začíná „Dnem otevřených dveří“ kdy se dítě společně s rodinou může seznámit s prostorami školky, s režimem dne, s pedagogy, s prací dětí a učitelek na třídách i v šatnách, mají možnost nahlédnout do nabízeného vzdělávacího programu aj.
 • během posledního srpnového týdne mají rodiče možnost navštívit MŠ (svoji třídu)  od 14:30hod – 16:00hod. V prostředí mateřské školy dítě nikdy nenechávejte mimo Váš dozor, protože za bezpečnost dětí ručí rodiče, nově příchozí děti jsou do MŠ zapsány až k 1.9.
 • před nastoupením dětí pořádáme „Informativní schůzku“, kde jsou rodičům sděleny všechny důležité informace a je prostor pro i pro jejich dotazy
 • počet a průběh návštěv domlouváme s třídními p.učitelkami (min. 2-3) – vhodná konzultace mezi rodičem a učitelkou – poznávání dítěte
 • nástup dítěte není nutný ihned k prvnímu září, kdy přijde více nových dětí a není snadné ze strany učitelky se každému plně věnovat – lze domluvit s p. učitelkou nejvhodnější termín nastoupení během dalších týdnů v září či říjnu (pokud rodiče mají tuto možnost)
 • první návštěva MŠ – rodič přijde do třídy a s dítětem si projde třídu, podívají se na hračky, chvilku si zahrají a následně rodič odchází ze třídy pryč ( na 10 min -1 hod) – ve slíbenou dobu přijde, projeví radost, že si dítě pěkně hrálo a společně odcházejí domů
 • druhý den se zkrátí společná doba ve třídě a prodlouží se doba bez rodiče (např. hraní a vycházka a odchází před obědem)
 • třetí den rodič přivede dítě do MŠ a rozloučí se rychleji, než den předchozí (pokud to půjde, tak u dveří) a vyzvedne dítě po obědě
 • doporučujeme dávat malé děti do školky pouze 2-3 dny v týdnu, pokud je to možné
 • Zvykání na školku je individuální proces, proto je potřeba adaptační proces přizpůsobit potřebám daného dítěte!
 • děti vyzvedáváme po obědě do plného zvládnutí adaptace v MŠ a až pak se domlouváme na odpočívání po obědě a vyzvednutí si dítěte po odpolední svačině (nejdříve ve 14,30hod)

Osobnost učitelky a její role související s problematikou adaptace dítěte

 • úkolem učitelky je vytvářet klidnou, bezpečnou a vstřícnou atmosféru
 • nabízet dětem dostatek podnětů pro jejich rozvoj skrz přirozené poznávací city (zvědavost,..)
 • uspokojení potřeby dětské hry (řízené a spontánní činnosti půl na půl)
 • pomáhá ucelit a posilnit dětský kolektiv, aby byl přátelský a příjemný pro každého
 • učitelka věnuje svoji pozornost na důležitou motivace při vstupu dítěte do MŠ při loučení s rodiči
 • schopnost navázat partnerské vztahy s rodinami dětí
 • otevřené a na pravdě založené informování rodičů o pobytu dítěte v MŠ
 • plánování adaptačního procesu založených na předchozích zkušenostech

Co pro dítě může udělat rodina

 • o školce mluvíme hezky (nikdy dítě nestrašíme, pokud s něčím nesouhlasíme, pak to řešíme s učitelkami a nikoliv s dítětem – důležitá jednota rodič – učitelka), těšíme se na školku a propojujeme hry v domácím prostředím s hraním v MŠ (písničky, básničky, čtení pohádky – co ve školce děláme můžete vidět na nástěnkách v šatnách)
 • chování dětí neřešíme před dítětem
 • i rodiče se zpravidla začleňují do nové skupiny, skupiny rodičů dětí z MŠ a to je spojeno se zvládáním nejrůznějších požadavků (včasný příchod do MŠ, odhlašování dětí do 7hod aj.)
 • dodržování slibů – např. přijdu pro tebe hned po svačince, vyzvedne tě po obědě dědeček – používejme časové označení, kterým dítě rozumí – po obědě, po svačině, po spaní
 • s dítětem o školce mluvíme, zajímáme se o dění (sledujeme nástěnky, rozhovory s dítětem), ale nikdy na dítě netlačíme – přehnaný zájem může v dítěti vyvolat nejistotu
 • pokud dítěti oznámíte, že půjde do MŠ,  stůjte si za tím a do MŠ ho skutečně dejte

Vztah rodina – MŠ

 • důvěra, otevřenost, upřímnost – pokud dítě vidí, že maminka má příjemný vztah s učitelkou, pak i dítě je důvěřivé
 • možnost kdykoliv si domluvit konzultační hodiny s p. učitelkou na třídě nebo i p. ředitelkou
 • rodiče nám prozradí důležité informace o dítěti – dotazník – co má rádo, jak je oslovováno aj.
 • doporučujeme rodičům, aby si dítě vzalo z domu oblíbenou hračku, ke které má hezký vztah a stala se pro něj oporou (na vlastní zodpovědnost rodičů, za hračky neručíme – není to v našich silách, bezpečnost dětí na prvním místě)
 • naplánovat si ráno tak, aby nemusel být doma stres a časová tíseň z „nestíhání“ – klidné ráno dítě příjemně naladí a probudí v něm pocit bezpečí
 • při odchodu musí být rodič dobře naladěn a nedat na sobě znát žádné obavy
 • rodina by zpočátku neměla naléhat na dítě, aby se zapojovalo do společných her, aktivit a výtvarných činností – zpočátku dítě pozoruje a až nastane pravý
 • čas, dítě začne mít chuť napodobovat starší kamarády a samo se zapojí
 • důležité je sdílení – vyprávíme si s dítětem o MŠ, jak se mělo, zpíváme písničky, které se učíme ve školce (viz. nástěnky) – pravidelně se informujeme o dění v MŠ na nástěnkách v hale
 • neprotahujeme loučení – přiměřené

Cíl adaptačního programu

 • přiblížit mateřskou školu rodinám s dětmi, které se připravují na zahájení docházky (dostatečné seznámení s prostředím, podmínkami vzdělávání, pedagogy a personálem školy)
 • seznámit rodiče s adaptačním programem a domluvit se s nimi na nejvhodnějším postupu právě pro jejich dítě vzhledem k jeho osobnosti, věku a potřebám
 • umožnit dětem, které budou navštěvovat mateřskou školu postupné a nenásilné poznání nového prostředí