Co nabízíme

Nově od školního roku 2019/2020 začínáme v zeleném  a modrém klubíčku pracovat podle programu Začít spolu.

Od školního roku 2020/2021 se program rozšířil i do žlutého klubíčka.

Od školního roku 2021/2022 se připojilo i červené klubíčko.

Od školního roku 2022/2023 se pracuje i v bílém klubíčku v programu Začít spolu.

Můžeme se tedy radovat, že ve všech třídách se paní učitelky postupně proškolily a i nadále budou proškolovat v metodice Začít spolu a můžeme společně inspirovat i práci dalších předškolních pedagogů v blízkém okolí naší mateřské školy.

  • Jsme otevření sdílení dobré praxe a zkušeností přímo ve třídách
  • Jsme vstřícní ke studentům různých pedagogických a sociálních oborů – pravidelná praxe studentů ze SZŠ Ústí nad Orlicí, velmi častá praxe studentů z VOŠ a SPgŠ v Litomyšli a také časté pedagogické praxe účastnic rekvalifikačních kurzů Asistent pedagoga.

 

Pro více informací o průběhu dne v MŠ v Začít spolu  najdete zde:

Jak to chodí ve třídě s programem Začít spolu

Naším dlouhodobým záměrem je vychovávat šťastné a spokojené děti, dát jim dobré základy do života. Proto v naší mateřské škole klademe důraz na citovou výchovu.

Naší dlouhodobou filosofií je: „Pokud jsou šťastné a spokojené děti, jsou spokojení i rodiče”

Rozvíjíme samostatnost a zdravé sebevědomí u děti cestou přirozené výchovy. Vytváříme stimulující prostředí, které vychází z individuálních potřeb a aktuálních možností dětí.

Našim cílem je přispívat k všestrannému rozvíjení osobnosti dítěte. Respektujeme všechny cíle předškolního vzdělávání, které vychází z Rámcového programu. Stavíme do středu dítě s jeho přirozenými potřebami a jeho postupně se rozšiřující komunikaci se světem.

Pro dítě předškolního věku je důležitější, jak se v mateřské škole cítí než to, co umí a zná – neboť poznatky je možné doplnit i později, avšak životní zkušenost, resp. pozitivní životní zkušenost, kterou dítě v útlém věku získá, je plnohodnotně nenahraditelná.

Děti by měly být během dne v psychické pohodě a cítit se bezpečně. Jsou samy aktivními tvůrci. Dáváme jim možnost uplatnit se po svém – DĚTSKY, PŘIROZENĚ A RADOSTNĚ.

V neposlední řadě našim přáním je, aby děti vždy vzpomínaly na MŠ s dobrým pocitem, že se jim u nás líbilo, že byly spokojené a že si do života odnesly kromě vědomostí, dovedností a správných návyků i spoustu pěkných zážitků.

Cílem naší snahy je spokojené, samostatné a aktivní dítě, které učíme přirozenou cestou – prostřednictvím prožitků, praktických zkušeností, experimentů, zařazováním spontánních a řízených aktivit k tomu, aby:

  • bylo tvořivé
  • umělo řešit problémy
  • umělo komunikovat s lidmi i technikou
  • umělo spolupracovat
  • respektovalo svá práva i práva jiných
  • bylo tolerantní a respektovalo odlišnosti
  • mělo vztah k přírodě i kultuře a umělo je chránit
  • umělo pečovat o své zdraví a bezpečí