ZAJISTĚNÍ NEZBYTNÉ PÉČE O DĚTI 3 – 6 LET

 5. 11. 2020  Simona Kubíčková

Naše mateřská škola byla opětovně vybrána pro zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 6 let, jejichž zákonní zástupci jsou:

 

 zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 zaměstnanci obecní policie,
 zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
 zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č.
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního
zabezpečení,
 zaměstnanci Finanční správy České republiky,
 příslušníky ozbrojených sil,
 zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského
zařízení,
 pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy,
 zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 zaměstnanci zařízení školního stravování,
 zaměstnanci České pošty, s.p.,
a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského
zařízení,

Nezbytným předpokladem pro zařazení dítěte do Dětské skupiny je vyplnění Čestného prohlášení i dalších náležitostí a předání kompletně    vyplněného dokumentu ráno před nástupem dítěte do školky.

 

  • Dokument Čestné prohlášení je ke stažení níže. Všem zájemcům doporučujeme tento dokument vyplnit již před příchodem do školky.

 

  • Je nutné nejdéle do 15:00 hod předešlého dne přihlásit dítě k docházce na tel. čísle: 608 033 280
  • Bude zachován běžný režim MŠ a provozní doba

 

  • při vyzvedávání dítěte je možné na požádání  se prokázat  průkazem totožnosti (z důvodu toho, že ráno přebírá dítě jedna paní učitelka, odpoledne předává jiná, nezná vás).

 

 

Čestné-prohlášení-k-zařazení-dítěte-do-Dětské-skupiny