rozhodnutí přijímacího řízení na šk. rok 2022/2023

 2022-05-25  Simona Kubíčková

Je potřeba, aby se zákonný zástupce dostavil do MŠ podepsat veškeré dokumenty a to v obou případech – přijetí i nepřijetí dítěte. 
Byly tomu vyhrazeny dva dny, a to 25. 5.  a 26. 5.  

Náhradním termínem určujeme dodatečně ještě zítřek, tj. pátek 27. 5. od 7:00 do 11:00 hodin.