karanténa konkrétních dětí ze 4. třídy- zelené klubíčko 5. – 15. 2. (včetně)

 7. 2. 2021  Simona Kubíčková

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje ( KHS Pk) dnes rozhodla o karanténě konkrétních dětí ze 4. třídy – zelené klubíčko.

Rodiče dětí byly obeslány SMS o  této skutečnosti.


Všechny děti, které byly ve dnech 4. a 5. 2. v rizikovém kontaktu s pozitivně testovanou osobou, MUSÍ  podstoupit PCR test!

Rodiče musí sami zaregistrovat dítě na vybraném odběrovém místě na PCR   test, v termínech pouze ve dnech od 10. 2. do 15. 2.2021 – nelze testovat dříve, než 5. den od kontaktu.

Žádanky elektronickou formou pro děti zadá do systému hygienička na základě podkladů od ředitelky MŠ – netřeba nic tisknout, netřeba kvůli tomu žádat dětskou lékařku. Při samotném testování dítěte prokážete jen jeho totožnost kartou pojištěnce.

Odkaz k objednání testování: https://nempk.reservio.com/


Do MŠ mohou děti s negativním výsledkem testu nastoupit nejdříve 16. 2. 2021. V případě pozitivního výsledku, prosíme,  neprodleně informujte ředitelku MŠ.


O situaci také informujte vaši dětskou lékařku, která vám na základě karantény vystaví OČR.


Děkujeme za spolupráci a všem přejeme negativní výsledek a pozitivní mysl. Samy jsme již z opakovaných karantén a řešení komplikací s nimi spojených, velice unavené a smutné. Držte se, děti moc pozdravujeme a myslíme na vás.