zrušení edukativní skupiny pro předškoláky 28. 1. a angličtiny

 27. 1. 2021  Simona Kubíčková

Tento týden rušíme čtvrteční termín edukativních skupinek z důvodů  velké absence dětí. Náhradní termín zvolíme pravděpodobně v příštím týdnu, jestliže se většina dětí vrátí z karantény do MŠ. Rozhodně ale ještě nebude možná účast rodičů. Termín včas sdělíme.


Angličtinu rušíme do odvolání! V tomto případě není v našich silách zajistit , aby se děti z různých tříd nemíchaly.

Finanční vypořádání s pí. Holmes proběhne v červnu.