Edukativně stimulační skupiny 14. 1. 2020 se uskuteční bez přítomnosti rodičů

 8. 1. 2021  Simona Kubíčková

Vzhledem k dalšímu prodloužení protiepidemických opatření  5. stupně PES jsme se rozhodli, že nebudeme nadále skupinky odkládat, uskuteční se, ale bohužel prozatím bez účasti rodičů. Sice se toto řešení neslučuje s principem skupinek, protože je účast a aktivní zapojení rodičů základem, ale nemůžeme nadále odkládat termíny.

 

Děkujeme za spolupráci a doufáme, že se další lekce bude konat i s vámi, rodiči.