ZAJISTĚNÍ NEZBYTNÉ PÉČE O DĚTI 3 – 6 LET

 28. 3. 2020  msuo

Naše mateřská škola byla vybrána pro zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 6 let.

 

Péče bude zajišťována dětem rodičů, nebo jiných zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci
bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví,
poskytovatelů sociálních služeb, ozbrojených sil, orgánů veřejné moci, dále se toto rozhodnutí týká řidičů
veřejné hromadné dopravy a pedagogických nebo nepedagogických pracovníků určených škol nebo
školských zařízení a jiných, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi určené školy nebo školského zařízení.

Tato péče bude poskytována od středy 18. března 2020.
Nezbytným předpokladem pro zařazení dítěte do Dětské skupiny je vyplnění Čestného prohlášení i dalších náležitostí a předání kompletně    vyplněného dokumentu před vlastním nástupem dítěte do školky.

 

  • Podmínkou přijetí dítěte je, že v daný den budou oba rodiče, či jiní zákonní zástupci, aktivně ve službě, směně !!!! Tuto skutečnost můžeme ověřovat telefonicky u zaměstnavatele. Tuto podmínku je nutné dodržet, děkujeme tím tak i my vám, že této služby využíváte opravdu  účelně a s ohledem na náš personál!

 

  • Dokument Čestné prohlášení je ke stažení níže. Všem zájemcům doporučujeme tento dokument vyplnit již před příchodem do školky.

 

  • Je nutné nejdéle do 15:00 hod předešlého dne přihlásit dítě k docházce na tel. čísle: 608 033 280

 

  • Bude zachován běžný režim MŠ a provozní doba

 

  • Zákonným zástupcům či pověřeným osobám nebude umožněn vstup do MŠ, dítě bude předáno pí. učitelce , resp. zákonným zástupcům u vchodu do MŠ

 

  • při vyzvedávání dítěte je nutné prokázat se průkazem totožnosti (z důvodu toho, že ráno přebírá dítě jedna paní učitelka, odpoledne předává jiná, nezná vás)

 

Čestné-prohlášení-k-zařazení-dítěte-do-Dětské-skupiny-4