Vlajka

V mateřské škole pracujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu s názvem „Hrou k poznání do života“. Koncepce vychází zejména z dlouhodobého záměru a zkušeností celého kolektivu zaměstnanců, jak pedagogických, tak i provozních.
Naším dlouhodobým záměrem je vychovávat šťastné a spokojené děti, dát jim dobré základy do života.

Citát: „Zlatý věk je tam, kde jsou děti“.
                      Novalis…

 

Naše mateřská škola leží uprostřed města Ústí nad Orlicí a patří mezi největší z osmi místních mateřských škol. Momentálně je u nás zapsáno 108 dětí a pracuje s nimi 11 pedagogických a 5 provozních pracovnic. Dále na naší mateřské škole působí jeden školní asistent. 

Děti jsou u nás rozděleny do pěti věkově smíšených tříd, které jsou pojmenovány podle barevných klubíček. Smíšené uspořádání tříd nám napomáhá k rozvíjení ohleduplnosti k ostatním dětem, děti jsou zde v přirozeném kolektivu, kde se mladší děti mohou učit od starších a vzájemně si vypomáhají. Výhoda smíšených tříd je například i umístění sourozenců do stejné třídy, což umožňuje přirozenou adaptaci při nástupu do školky. 

Pro všechny děti je celoročně připravena bohatá nabídka kulturních akcí. Děti předškolního věku mohou v průběhu školního roku docházet na nejen sportovní aktivity jako je plavání, bruslení nebo lyžování, ale je pro ně připravena i zájmová angličtina formou hry. Tyto aktivity by měly dětem sloužit jako předpoklad pro další rozvíjení, které je v tomto věkovém období tolik důležité. 

Součástí mateřské školy je prostorná zahrada, která je částečně zastíněna stromy a dostatečně materiálně vybavena tak, aby dětem umožňovala celoroční pobyt.

Spolupráce s rodiči je pro nás velmi důležitá, proto během školního roku pořádáme velké množství akcí, kterých se mohou se svými dětmi zúčastnit. Stejně tak jsou rodičům otevřeny dveře naší ředitelny, kde se mohou přímo vedení naší mateřské školy zeptat na vše, co je zajímá. 

V neposlední řadě vydáváme svůj časopis „KLUBÍČKO“, kde informujeme především rodiče o tom, co se v naší škole děje. 

Zřizovatelem je město Ústí nad Orlicí - http://www.ustinadorlici.cz/

Kuchyň

© 2016 Mateřská škola KlubíčkoTvorba WWW: OG Soft s.r.o.