akce v listopadu

 22. 10. 2021  Simona Kubíčková

Pondělí

1

BRUSLENÍ 1. lekce – odjezd z MŠ v 8:30. Děti přiveďte nejpozději do 8:00, aby se stihly nasvačit
Úterý

2

Středa

3

ANGLIČTINA

 

Čtvrtek

4

LOGOPEDIE v MŠ s p. uč. Kalábovou – 2. třída
Pátek

5

Sobota

6

 
Neděle

7

 
Pondělí

8

BRUSLENÍ 2. lekce
Úterý

9

Ferda mravenec v cizích službách“ – Roškotovo divadlo v 10.00, cena 70,- Kč – platíme z fondu

 

Edukativní skupinky – pro přihlášené děti 1. lekce s rodiči v MŠ od 16 hodin

Středa

10

ANGLIČTINA

 

Čtvrtek

11

LOGOPEDIE v MŠ s p. uč. Kalábovou – 3. třída
Pátek

12

 
Sobota

13

 
Neděle

14

 
Pondělí

15

BRUSLENÍ 3. lekce
Úterý

16

 
Středa

17

ANGLIČTINA

 

Čtvrtek

18

LOGOPEDIE v MŠ s p. uč. Kalábovou – 4. třída

 

Pátek

19

 
Sobota

20

 
Neděle

21

 
Pondělí

22

BRUSLENÍ 4. lekce
Úterý

23

Středa

24

ANGLIČTINA
Čtvrtek

25

LOGOPEDIE v MŠ s p. uč. Kalábovou – 1. třída
Pátek

26

 
Sobota

27

 
Neděle

28

VÁNOČNÍ JARMARK od 15 hodin na náměstí
Pondělí

29

BRUSLENÍ 5. lekce
Úterý

30

„SLAVNOSTI SVĚTLA“ – od 15.30 v MŠ