změna termínu plaveckého kurzu

 27. 8. 2021  Simona Kubíčková

Ze strany vedení plavecké školy jsme byli požádáni o změnu celého termínu plaveckého kurzu. Kurz tak přesouváme do jarních měsíců, konkrétně bychom začali 4. 4. 2022. 

 

Vidíme více kladů s touto změnou, mimo jiné, že děti budou již zvyklé na školkové prostředi a i těm mladším nebude činit potíže přesun do krytého bazénu, jako tomu mnohdy bývalo, když jsme museli začínat již první týden v září.