prosba a apel …

 14. 2. 2021  Simona Kubíčková

Milí rodiče,

cítíme už velkou potřebu napsat obecný apel na nás všechny, protože jedině díky osobní zodpovědnosti každého z nás, můžeme dosáhnout zlepšení situace ve školce.

Víte, že KHS v říjnu školku na 2 týdny uzavřela, protože značná část personálu byla covid pozitivní. Bohužel od této doby si drtivá většina pedagogických i nepedagogických pracovnic nákazou prošla, v tuto chvíli je z 19 pracovníků již 15 po prodělání onemocnění!!! Naštěstí až na výjimky, s klidným průběhem. Značná část pracovníků je však již po ochranné 90 – i denní lhůtě, tzn., že se jich opět týká případná karanténa nebo případné opětovné nakažení.

Bohužel od ledna řešíme každou neděli karanténní opatření uvalená hygienou ne jednotlivé třídy a to skutečně již pátý týden po sobě.
Již jsme z celé situace nešťastné a netěší nás opakované uzavírání tříd.
Z naší strany jsme podnikli již všechny možné a dostupné kroky k tomu, abychom eliminovali možné situace. Nedochází k mísení dětí ve třídách, personál se vzájemně nestýká a nosí roušku nebo respirátor, nevpouštíme cizí osoby do MŠ atd. Již nemáme další možnosti, jak bychom opakovaným karanténám mohli zabránit.

Bohužel během posledních pár týdnů řešíme situace, že rodič je objednán na test (tzn. sám ví, že ten den na něj jde) a přesto umístí dítě do školky. Zpětná odpolední vazba s oznámením jeho pozitivity je opravdu již nad rámec našeho pochopení. My nemáme možnost toto nijak ovlivnit.

I naše osobní životy tato všechna karanténní opatření ovlivňují, i naše rodiny jsou v nejistotě, i my musíme opakovaně docházet na testy.
Proto prosíme, jednejme všichni tak, abychom si mohli už brzy společně oddechnout a začít zase pomalu žít ,,normálně“.

– Připomínáme vaši povinnost nosit ochranu úst a nosu při pohybu v MŠ.
– Žádáme vás o sdělení informací o zdravotním stavu dítěte, i pokud je jen trochu nachlazené, nemá pak být v MŠ přítomno.
– Ve vašem zájmu nám sdělujte, pokud si vaše dítě prošlo onemocněním covid-19 a především kdy. Pakliže je v ochranné lhůtě 90 dni po prodělání, nebude se na něj karanténa vztahovat. Pakliže tuto informaci nevíme, karanténa mu bude nařízena hygienou podle přítomnosti v MŠ.

Děkujeme za pochopení, lidskost a zodpovědnost.
Kolektiv MŠ