KARANTÉNA DĚTÍ  A ZAMĚSTNANCŮ Z 2., 3. a 5. TŘÍDY od 22. 1. do 1. 2. 2021

 24. 1. 2021  Simona Kubíčková

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje ( KHS Pk) dnes rozhodla o karanténě konkrétních dětí z 2., 3. a 5. třídy (budova B). Rodiče dětí byly obeslány SMS o  této skutečnosti.

Všechny děti, které byly ve dnech 20. – 22. 1. v rizikovém kontaktu s pozitivně testovanou osobou, MUSÍ  podstoupit PCR test!

Rodiče musí sami zaregistrovat dítě na vybraném odběrovém místě na PCR    test ve dnech od 27.1. do 1.2.2021.          Žádanky pro děti již hygienička vystavila na základě podkladů od ředitelky MŠ.

Odkaz k objednání testování: https://nempk.reservio.com/

Do MŠ mohou děti s negativním výsledkem testu nastoupit nejdříve 2. 2. 2021. V případě pozitivního výsledku neprodleně informujte ředitelku MŠ.

O situaci také informujte vaši dětskou lékařku, která vám na základě karantény vystaví OČR.

Děkujeme za spolupráci a všem přejeme negativní výsledek a pozitivní mysl.