Přijímací řízení na šk. rok 2022/2023


 

BODOVÁ KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ – 2022

 


Od 1. 4. 2022 bude spuštěn ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS – všechny informace, jak se přihlásit, budou uveřejněny včas zde na webu MŠ


5. 5. 2022 – s vyplněnou a lékařem potvrzenou přihláškou se dostaví zákonný zástupce do MŠ k řádnému zápisu dítěte – všechny potřebné doklady je nutné mít s sebou – přihláška potvrzená lékařem, platný občanský průkaz a rodný list dítěte.