Vlajka

Sportovní hry mateřských škol

Akce pro děti všech mateřských škol v našem regionu. Družstvo - celkem 10 děti z jedné mateřské školy, soutěží v pěti disciplínách a to: štafetový běh s kolíkem na čas, překážková dráha, hod do dálky tenisovým míčkem, skákání v pytli a pětiskok. Akce je plně v naší režii.

zobrazit další fotky
skrýt další fotky

Vánoční posezení s rodiči

Tradiční akce, kde spolu s rodinou vychutnáváme předvánoční atmosféru, snažíme se ukázat, co umíme, jak se nám ve školce daří, učíme se být hostiteli, ochutnáváme napečené cukroví a jiné laskominy.

Plavecký kurz

Plavecký výcvik probíhá v plaveckém bazénu v Ústí nad Orlicí, pod vedením instruktorů Plavecké školy a odborným pedagogickým dozorem učitelek. Děti se přiměřenou formou seznamují s vodou. Na konci kurzu děti obdrží tzv. "Mokré vysvědčení"

zobrazit další fotky
skrýt další fotky

Spolupracujeme s hasiči

Každým rokem zajíždíme do Hylvát k hasičům, kde si můžeme prohlédnout a prozkoumat auta, výzbroj hasičů, popřípadě vyzkoušet na vlastní kůži, že to hasiči nemají lehké. Oni k nám zase na oplátku jezdí do MŠ.

zobrazit další fotky
skrýt další fotky

Lesní putování

Každoročně začátkem školního roku, se koná akce pro rodiče s dětmi, která je zaměřená na environmentální výchovu. Děti cestou na Andrlův Chlum plní rozmanité úkoly a za jejich splnění je na vrcholku čeká odměna.
zobrazit další fotky
skrýt další fotky

Lyžařský kurz

V České Třebové v areálu Peklák se předškolní děti pod vedení instruktorů seznamují se základy sjezdového lyžování.

zobrazit další fotky
skrýt další fotky

Karneval

Dětmi milovaný a netrpělivě očekávaný veselý den, za doprovodu karnevalových masek, hudby, her, soutěží, dobrot a spousty dalšího.

zobrazit další fotky
skrýt další fotky

Pohádková zahrada

Dlouholetá tradiční spolupráce se SZŠ v Ústí nad Orlicí. Sportovně pohádkové soutěžení, poznávací akce, řešení pohádek, spolupráce mezi školami, komunikace mezi studenty, dětmi a dospělými.

Spolupráce s Policií ČR

Akce s policisty a jejich psy na zahradě MŠ. Seznámení s prací a významem policie. Prevence sociálně patologických jevů.

Loučení se školáky

Kulturně společenská akce pro rodiče s dětmi a jejich rodinné příslušníky, vyřazování předškoláčků z MŠ.

zobrazit další fotky
skrýt další fotky

Projekt „Naše město“

S příchodem konce školního roku se pojí projekt s názvem Naše město, který se skládá ze čtyř částí: 
návštěva Ústecko-orlické nemocnice
návštěva Městského úřadu v ÚO

návštěva Pošty v ÚO
návštěva vlakového nádraží v ÚO

Všechny tyto návštěvy jsou předem domluveny s představiteli těchto institucí, je zkonzultován jejich průběh a celková realizace. Cílem tohoto projektu je netradičně dětem přiblížit místa, která znají nebo navštěvují, ale hlavně je poznat tak, jak se s nimi s rodiči neseznámí. Na konci tohoto projektu děti dostanou certifikát ke každé návštěvě a doufáme, že si odnesou mnoho poznatků a vědomostí, které využijí v ZŠ.

Bruslení

Pro předškolní děti je každoročně připraven přípravný kurz bruslení, který probíhá na zimním stadionu v České Třebové ve spolupráci s  TJ LOKOMOTIVA Česká Třebová a ČSHL.

zobrazit další fotky
skrýt další fotky

Čert, Mikuláš a Anděl

Prosincová čertovská návštěva naší mateřské školy se stala již tradicí. Každý rok chodí na „kontrolu“ dětí trojice – Čert, Mikuláš a Anděl, aby dohlédli na to, že do naší školky docházejí hodné děti, které jsou po zásluze (básničce či písničce)odměněny balíčkem se zdravým mlsáním.

zobrazit další fotky
skrýt další fotky

Den otevřených dveří

S příchodem jara otevíráme dveře všem, které zajímá jak to u nás v mateřské škole vypadá. Můžete se těšit nejen na prohlídku prostor, výstavu práci našich dětí a ochutnávku výborných pomazánek, které dětem připravujeme, ale jsou pro vás otevřeny i dveře naší ředitelny, kde je možné konzultovat veškeré vaše dotazy s vedením školky.

zobrazit další fotky
skrýt další fotky
© 2016 Mateřská škola KlubíčkoTvorba WWW: OG Soft s.r.o.