Vlajka

Sportovní hry mateřských škol

Nová akce pro děti všech mateřských škol v našem regionu. Družstvo - celkem 10 děti z jedné mateřské školy, soutěží v pěti disciplínách a to: štafetový běh s kolíkem na čas, překážková dráha, hod do dálky tenisovým míčkem, skákání v pytli a pětiskok. Akce je plně v naší režii.

zobrazit další fotky
skrýt další fotky

Vánoční posezení s rodiči

Tradiční akce, kde spolu s rodinou vychutnáváme předvánoční atmosféru, snažíme se ukázat, co umíme, jak se nám ve školce daří, učíme se být hostiteli, ochutnáváme napečené cukroví a jiné laskominy.

Plavecký kurz

Plavecký výcvik probíhá v plaveckém bazénu v Ústí nad Orlicí, pod vedením instruktorů Plavecké školy a odborným pedagogickým dozorem učitelek. Děti se přiměřenou formou seznamují s vodou. Na konci kurzu děti obdrží tzv. "Mokré vysvědčení"

zobrazit další fotky
skrýt další fotky

Spolupracujeme s hasiči

Každým rokem zajíždíme do Hylvát k hasičům, kde si můžeme prohlédnout a prozkoumat auta, výzbroj hasičů, popřípadě vyzkoušet na vlastní kůži, že to hasiči nemají lehké. Oni k nám zase na oplátku jezdí do MŠ.

zobrazit další fotky
skrýt další fotky

Lesní putování

Za doprovodu příznivého počasí se této akce, která je zaměřena na environmentální výchovu, zúčastnilo několik desítek dětí a jejich rodičů.

zobrazit další fotky
skrýt další fotky

Předvánoční zpívání

Zpíváme s Věruškou - akce pro rodiče s dětmi a rodinné příslušníky, zpívání vánočních písniček a koled.

Lyžařský kurz

V České Třebové v areálu Peklák se předškolní děti pod vedení instruktorů seznamují se základy sjezdového lyžování.

zobrazit další fotky
skrýt další fotky

Karnevalový den

Dětmi milovaný a netrpělivě očekávaný veselý den, za doprovodu karnevalových masek, hudby, her, soutěží, dobrot a spousty dalšího.

zobrazit další fotky
skrýt další fotky

Pohádková zahrada

Dlouholetá tradiční spolupráce se SZŠ v Ústí nad Orlicí. Sportovně pohádkové soutěžení, poznávací akce, řešení pohádek, spolupráce mezi školami, komunikace mezi studenty, dětmi a dospělými.

Spolupráce s Policií ČR

Akce s policisty a jejich psy na zahradě MŠ. Seznámení s prací a významem policie. Prevence sociálně patologických jevů.

Loučení se školáky

Kulturně společenská akce pro rodiče s dětmi a jejich rodinné příslušníky, vyřazování předškoláčků z MŠ.

zobrazit další fotky
skrýt další fotky

Projekt „Naše město“

Na konci školního roku 2014/2015 jsme pro předškolní děti zrealizovali projekt: „Naše město“
Projekt se skládá ze čtyř částí:

                - návštěva Ústecko-orlické nemocnice

                - návštěva Městského úřadu v ÚO

                - návštěva Pošty v ÚO

                - návštěva vlakového nádraží v ÚO

 

Všechny tyto návštěvy byly předem domluveny s představiteli těchto institucí, zkonzultován jejich průběh a celková realizace. Cílem tohoto projektu bylo netradičně dětem přiblížit místa, která znají nebo navštěvují, ale hlavně je poznat tak, jak se s nimi s rodiči neseznámí. Na konci tohoto projektu děti dostaly certifikát ke každé návštěvě a doufáme, že si odnesou mnoho poznatků a vědomostí, které využijí v ZŠ. 

zobrazit další fotky
skrýt další fotky

Bruslení

Ve školním roce 2015/2016 jsme se zapojili do projektu, který pořádá TJ LOKOMOTIVA Česká Třebová a ČSHL „Bruslení pro lvíčata“. V našem regionu jsme se stali první mateřskou školou, která se do projektu zapojila.

zobrazit další fotky
skrýt další fotky

Čert, Mikuláš a Anděl

Prosincová čertovská návštěva naší mateřské školy se stala již tradicí. Každý rok chodí na „kontrolu“ dětí trojice – Čert, Mikuláš a Anděl, aby dohlédli na to, že do naší školky docházejí hodné děti, které jsou po zásluze (básničce či písničce)odměněny balíčkem se zdravým mlsáním.

zobrazit další fotky
skrýt další fotky
© 2016 Mateřská škola KlubíčkoTvorba WWW: OG Soft s.r.o.